Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim - Wydział Komunikacji i Transportu

Symbol wydziału: WKT
Nazwa: Wydział Komunikacji i Transportu
Telefon: (32) 41 20 900 Faks: (32) 45 39 712
E-Mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl
Miejsce urzędowania: 44-300 Wodzisław Śląski, ul.Pszowska 92a
Godziny urzędowania: pon.-śr.: 8.00-15.00; czw. 8.00-17.00; piątek: 8.00 - 13.00
WWW: http://www.powiatwodzislawski.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 00' 1.53"N, 18° 27' 33.53"E  


Personel wydziału
Arkadiusz Łuszczak WKT - Naczelnik Wydziału Więcej ... [Więcej ...]
Beata Czajka WKT - Kierownik Referatu Transportu Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Majoch-Choroba WKT - Kierownik Referatu ds. Praw Jazdy Więcej ... [Więcej ...]
Martyna Sitek WKT - Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Beata Bajer WKT - Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Wiesława Ciurko WKT - Inspektor Referatu Transportu Więcej ... [Więcej ...]
Urszula Dzierżawa WKT - Inspektor Referatu ds.Praw Jazdy Więcej ... [Więcej ...]
Alicja Fornagiel WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Michalina Glenc WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Grabowska WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Anna Grzegorzek WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Paweł Iżyk WKT - Inspektor Referatu Transportu Więcej ... [Więcej ...]
Gabriela Janosz WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Janyga WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Jordan WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Zuzanna Kudlińska WKT - Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Renata Łaszek WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Maroszczyk WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Materzok-Urban WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Maria Matys WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Roksana Mrozek WKT - Pracownik Biura Obsługi Klienta Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Mrozek WKT - Inspektor Referatu Transportu Więcej ... [Więcej ...]
Dorota Nawrocka WKT - Główny Specjalista ds. Zarządzania Ruchem Więcej ... [Więcej ...]
Anna Patas WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Monika Penkała WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Elżbieta Rączka WKT - Inspektor Referatu ds.Praw Jazdy Więcej ... [Więcej ...]
Monika Sinka WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Słupik WKT - Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Anna Stodolak WKT - Inspektor Referatu ds.Praw Jazdy Więcej ... [Więcej ...]
Renata Szweda WKT - Inspektor Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
Mariusz Wysłucha WKT - Z-ca Naczelnika Wydziału Więcej ... [Więcej ...]
Wiesława Zając WKT - Inspektor Referatu ds.Praw Jazdy Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1333.1 Ewidencja nośników kluczy kryptograficznych
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1611 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
2600 Źródła zaopatrzenia
2600.1 Zaopatrzenie w druki komunikacyjne (PWPW)
2600.2 Zaopatrzenie w tablice rejestracyjne
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2613.1 Likwidacja druków komunikacyjnych
2613.2 Likwidacja tablic rejestracyjnych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
5410 Dokumentacja rejestracji pojazdów
5410.1 Dokumentacja rejestracji pojazdów
5410.2 Dokonanie zmian w dokumentach pojazdów
5410.3 Decyzje o nadaniu cech indentyfikacyjnych, zgody na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
5410.4 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
5410.5 Dowody rejestracyjne zatrzymane przez organy kontroli ruchu drogowego
5410.6 Zawiadomienia o zbyciu pojazdu
5410.7 Decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu
5410.8 Wyrejestrowanie pojazdów
5410.9 Wnioski elektroniczne
5411 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów
5411.1 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń stronom
5411.2 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń organom i instytucjom
5411.3 Akta przekazywane w oryginałach sądom, samorządowemu kolegium odwoławczemu, prokuraturze oraz innym uprawnionych organom
5411.4 Zaświadczenia potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu
5420 Rejestrowanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
5421 Nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów
5422 Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów
5430 Ewidencjonowanie kierowców
5430.1 Ewidencjonowanie kierowców
5430.2 Zatrzymanie prawa jazdy
5430.3 Spis ubyłych kierowców
5430.4 Kontrolne sprawdzenia kwalifikacji
5430.5 Skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne
5430.6 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
5430.7 Wnioski elektroniczne
5430.8 Skierowania na kursy
5431 Ewidencjonowanie osób bez uprawnień do kierowania pojazdami
5432 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami
5432.1 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń stronom
5432.2 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń organom i instytucjom
5432.3 Akta przekazywane w oryginałach sądom, samorządowemu kolegium, odwoławczemu, prokuraturze oraz innym uprawnionym organom
5440 Rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
5440.1 Rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
5440.2 Nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców
5440.3 Przekazywanie informacji dotyczącej szkolenia kandydatów na kierowców
5441 Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów
7121 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
7121.1 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego - stałe
7121.2 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego - czasowe
7126 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7130 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7135 Usuwanie pojazdów
7140 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7140.9 opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
7141 Studia, analizy, badania dotyczące komunikacji
7142 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
7143 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego
7144 Działalność marketingowa, reklamowa i promocyjna w zakresie transportu
7250 Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
7250.1 Udzielanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
7250.2 Udzielanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
7251 Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne
7252 Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją)

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij